top of page

VISIE - KSC Keerbergen dat is

samen scoren door en met onze jeugd

De reden van bestaan van KSC Keerbergen is het verzorgen van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding met als doel doorstroming naar het eerste elftal.

 

KSC wil haar jeugd opleiden door optimale ontwikkelingskansen en –mogelijkheden aan te bieden om alzo een maximaal aantal  spelers te laten doorstromen naar het eerste elftal van KSC.

 

Ook wil KSC tevens een voetbalclub zijn waar in een kindvriendelijke en uitdagende omgeving jeugdspelers opgeleid worden op menselijk en sporttechnisch vlak, hierbij mag er niet voorbij gegaan worden aan het recreatieve.

 

Dit alles is gestoeld op de basiswaarden van KSC : enthousiasme, respect, voetbalplezier, kameraadschap en fairplay.

Vele sportieve medewerkers alsook niet sportieve medewerkers dragen hier hun steentje bij om onze jeugdopleiding steeds te verbeteren en dit op basis van een uitgesproken voetbalvisie.

Speelstijl : aanvallend en attractief  voetbal (“gewoon winnen is niet genoeg, de manier waarop is belangrijker”)

 

Waarom KSC Keerbergen ?

 

KSC Keerbergen staat voor een kwalitatieve opleiding in elke leeftijdscategorie welke als voorbeeld mag gelden op provinciaal niveau in de eigen gemeente en daarbuiten.

Wij concentreren ons op middellange termijn op de verdere uitbouw van een sportief en financieel gezonde voetbalclub.

Via deze website kan u een blik werpen op onze vereniging.

Wij hopen u te mogen begroeten op een KSC activiteit.

 

KSC staat garant voor :

  • begeleiding, opvoeding, discipline, teamgeest en fairplay

  • spelen is belangrijker dan winnen voor onze meeste jeugdige elftallen

  • doorstroming van eigen jeugd naar eerste elftal

  • betrokkenheid en “beleven” van spelers, ouders en grootouders

  • in de nabije toekomst volledig nieuwe accommodatie

 

Organisatiestructuur

 

Een club  zonder organisatie staat nergens, zo ook onze club niet.  Daarom heeft KSC een organisatie ontwikkeld.  Spelers, ouders, supporters en derden kunnen zo makkelijker bij de juiste persoon met hun vragen terecht.  Hieronder vind je de opbouw van hoe de organisatie bij KSC Keerbergen in elkaar zit.

 

  • Bekijk het organigram van onze club

  • Bekijk de adressen van onze medewerkers

 

Voetbalvisie

 

Een missie in een club is één ding.  Een visie in een een club is een tweede ding dat meer dan noodzakelijk is tot een succesrijke voetbalclub in België.

 

Scoren doen we samen.

 

Spelers staan centraal.  KSC is een spelersgerichte club m.a.w.  iedere speler wordt op sportief vlak op een kwalitatieve wijze begeleid door bekwame jeugdopleiders (enkele geschoolde trainers en enkele ervaren trainers) onder leiding van  een technisch verantwoordelijke jeugdopleiding.  Dit geheel volgens de opleidingsvisie van KSC en dit alles in de best mogelijke omstandigheden.

 

Aanvallende en attractieve speelstijl.

Alle KSC-teams zullen erom streven om steeds opnieuw het spel te maken i.p.v. te kiezen voor een behoudende, verdedigende spelstijl. KSC is dan ook voorstanders van totaalvoetbal : alle spelers bouwen op, vallen aan en verdedigen.

 

Maximale ontwikkelings- en ontplooiingskansen biedt KSC  voor ieder van duiveltjes tot  kernspeler, van begenadigde voetballer tot de “mindere goden”. Dit vertaalt zich tot maximaal laten doorgroeien van eigen jeugdspelers tot het eerste elftal.  Maar ook in het bieden van een goede opleiding en veel (voetbal)plezier voor elke KSC speler.

 

Een 1-3-4-3 spelsysteem verdient steeds opnieuw de voorkeur, het biedt  een maximaal aantal mogelijkheden voor combinatiespel en is bij jeugdopleiding de meest efficiënte bezetting bij balbezit en balverlies.

 

 

 

 

Neen tegen racisme, druggebruik en geweld.  Voetbalopleiding is ook opvoeden

Spelers bij KSC leren samenleven en samenwerken om zo menselijke waarden via het voetbalspel verder uit te bouwen : respect voor de anderen (medespeler, trainer, tegenspeler, scheidsrechter, supporters,…), fairplay, sportiviteit,…

 

Spelend leren : plezier en voetbal (opleiding) gaan hand in hand.  Plezier voor iedereen van hummeltje tot kernspeler, op en naast het veld.  Het hebben van plezier in het voetbal, rekening houden met de leefwereld van de speler is het belangrijkste voor het zelfvertrouwen en het goed presteren.

 

Collectief zonevoetbal zowel bij balverlies als balbezit met als doel de tegenstander te beheerser in de zone, nl. in de zone tussen de bal en het doel.  Vooral de snelle omschakeling van balverlies naar balbezit en omgekeerd staat hierbij centraal.

 

Ontwikkeling van de technische vaardigheden dient centraal te staan in de opleiding.  Bij KSC zal er steeds ruimte zijn voor creativiteit.

 

Respect voor de spelers vertaalt zich in het aanbieden van voldoende speelgelegenheid : concreet dient elke speler minstens één helft te spelen.  Absolute voorwaarde is evenwel aanwezigheid op de training !

 

Evaluatie is onmisbaar in de ontwikkeling van iedere speler.  Er zullen 2 x  per seizoen evaluaties plaatsvinden om de ontwikkeling van (jeugd)spelers in functie van de eigen mogelijkheden  te stimuleren.

 

Nooit zal het resultaat belangrijker zijn dan de manier waarop, gewoon winnen is niet voldoende, de manier waarop, gebaseerd op de bovenstaande principes is veel belangrijker.

bottom of page