top of page
Is er een ongeval gebeurd tijdens een wedstrijd? Of tijdens een training?

 

Klik dan HIER en vul het formulier van de Koninklijke Belgische Voetbalbond volledig in.

Of klik HIER voor het aangifteformulier 'lichamelijke ongevallen' van de Koninklijke Belgische liefhebbersvoetbalbond.

Wat te doen bij een blessure? (*)

1. Wie is er door de verzekering gedekt?

 

Enkel spelers, trainers, verzorgers, begeleiders die bij en door K.S.C. Keerbergen aangesloten zijn bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.), zijn gedekt door deze verzekering.

​2. Wat wordt door de verzekering gedekt?


De blessure die direct gelinkt is aan de voetbalactiviteit van het slachtoffer. Zowel tijdens een training als tijdens een wedstrijd.

3. Hoe doe ik aangifte van een blessure of ongeval?


Dit gebeurt op basis van een standaard document van de voetbalbond. Op de website staat een PDF document beschikbaar dat je kan afprinten.
Ook in de kantine zijn er exemplaren beschikbaar. Laat de zijde van de ongevalsaangifte K.B.V.B. “Medisch getuigschrift” door de behandelende geneesheer invullen.
De zijde met “aangifte van ongeval” vul je zoveel mogelijk zelf in (datum ongeval, tijdens wedstrijd of training, waar en wat er is gebeurd in het kort).
Denk eraan dat er een klevertje van de mutualiteit dient aangebracht te worden op het document. Zonder klever kan dit niet naar de voetbalbond opgestuurd worden.
Belangrijk om weten is dat wanneer je kiné nodig hebt, de voetbalbond hiervoor zijn toestemming moet geven. Bij een eerste reeks kan de arts dit reeds voorschrijven op de aangifte zelf. Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de voetbalbond op basis van het voorschrift van de arts.
Hiervoor kan je een kopie van het voorschrift mailen naar de gerechtigd correspondent, Anouck Havaux. Zorg dat dit gebeurd vooraleer je start met de nieuwe reeks kine.

Je kan de kopie van het voorschrift doormailen naar gc.ksckeerbergen@gmail.com.


4. Waar en hoe dien ik mijn ongevalsaangifte in?


Bezorg het volledige ingevulde document en ondertekend door het slachtoffer (bij minderjarige de ouder of voogd) zo snel als mogelijk bij de gerechtelijke correspondent Anouck Havaux. 
Je kant het document in de kantine achter laten of opsturen naar Molenstraat 10 – 3140 Keerbergen.
Zorg dat ik tijdig in het bezit ben van het document. Na een ongeval moet aangifte bij de voetbalbond binnen de 21 kalenderdagen zijn.

5. Wat wordt er vergoed door de verzekering?


Basisprincipe is dat deze verzekering enkel terugbetaalt wat er niet door je gewone ziekteverzekering terugbetaald wordt.
In principe wordt er tegemoet gekomen in de dokters-, apothekers- en hospitaalkosten en andere kosten van die aard. Ook de kosten van vervoer per ziekenwagen zijn gedekt, wanneer dit op basis van de aard van het ongeval vereist is.
Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, supplementen aangerekend door niet-geconventioneerde arts, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler).
Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming.
De KBVB rekent een franchise aan. Dit bedrag wordt jaarlijks herzien.

6. Hoe vraag ik mijn terugbetaling aan?


Bezorg de originele facturen van het ziekenhuis, bewijs van tussenkomst van de mutualiteit, bewijs van apotheekkosten aan de Gerechtigde correspondent Anouck Havaux. Maak voor je zelf kopieën.
Je kan dit opsturen naar Raambeekweg 4c – 3140 Keerbergen of onder enveloppe in de kantine achter laten.


7. Wanneer mag ik terug spelen of trainen?


Na de aangifte van het ongeval bij de K.B.V.B., krijg je een formulier "attest van herstel". Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. Ook dit dient bij de voetbalbond toegekomen te zijn alvorens je opnieuw aan een wedstrijd mag deelnemen.
BELANGRIJK IS TE WETEN DAT HET NIET TOEGESTAAN IS AAN WEDSTRIJDEN OF TRAININGEN DEEL TE
NEMEN ALVORENS EEN VERKLARING VAN HERSTEL IS INGEVULD DOOR DOKTER , DE DATUM VAN
DEZE VERKLARING IS GELDIG VOOR DE HERVATTING VAN DE SPORTACTIVITEITEN. WANNEER JE DIT
WEL DOET VERVALT ELK RECHT OP ENIGE TEGEMOETKOMING;
Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn.

8. Hoe lang kan ik kosten indienen die verband houden met mijn ongeval

 

Zodra het attest van herstel is opgestuurd, kan je geen terugbetaling meer aanvragen voor kosten die gemaakt zijn na de datum die op het attest van herstel (zie punt 6) vermeld staat.

 

9. Hoe worden de kosten naar mij terugbetaald?
 

De voetbalbond behandelt je dossier en ongeveer 1 maand na het indienen van de kosten, volgt de uitbetaalt aan de club. De club zal zo snel mogelijk na ontvangst de uitbetaling aan u doorbetalen en een kopie van de ontvangen correspondentie aan je bezorgen.

10. Ik heb een hospitalisatieverzekering. Moet ik die ook inlichten?


We raden iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij uw hospitalisatieverzekering.
 

11. Ik heb een lichamelijk letsel als gevolg van opzettelijke slagen. Kan ik ook een aangifte indienen?


Dat kan maar, de verzekering van de voetbalbond komt NIET tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).
 

12. Kan de voetbalbond een langdurig dossier weigeren of zonder gevolg klasseren?


Ja, de voetbalbond behoudt zich het recht tot stopzetting van de tegemoetkoming en verval van het recht op tegemoetkoming wanneer de duurtijd van het dossier langer is dan 1 jaar!
Bij zware kwetsuren dienen er dus tussentijdse onkostennota's binnen gestuurd te worden!

(*) Deze tekst is gebaseerd op een interpretatie van het algemeen reglement van de voetbalbond
(http://static.belgianfootball.be/project/publiek/reglement/reglement_nl.pdf) Deze tekst is richtinggevend . De artikelen in het reglement beschrijven alles nog meer in detail en zijn bindend. Aangezien in deze tekst niet alle details kunnen worden weergegeven, spreekt het voor zich dat, bij eventuele vragen, je best direct de Gerechtigde Correspondent van de club contacteert.

bottom of page